Gazi Üniversitesi Akademik Personel Eleman Alımı 2013

Akademik iş ilanları 2013 yılında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Ülkemizin köklü  eğitim kuruluşlarından birisi olan Gazi Üniversitesi tarafından personel eleman alımı yapılacak. Öğretim üyesi kadroları için gerçekleştirilecek alım ve başvuru koşulları şöyledir.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş sayılırlar.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

- Başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Varsa Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BİRİMİ BÖLÜM ABD UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Yardımcı Doçent 1 1 İstatistik alanında arşimedyen kapulalar konusunda uzman olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Endodonti Doçent 1 1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji Doçent 1 1 Kültür ve Sanat Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji Yardımcı Doçent 3 1 Suç ve Örgütsel Sosyoloji alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 1 Doktora çalışmasını Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri alanında yapmış olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Uygulamalı İstatistik Doçent 1 1 Parametre dışı istatistik ve genetik algoritmaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Yarı İletken Fiziği ve Fen Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Profesör 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında süreli yayınlar konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Matematik Eğitimi Profesör 1 1 Riesz uzayları ve f cebirleri alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doçent 1 1 Yükseköğretimde kalite konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doçent 1 1 Çoklu zeka ile resim öğretimi alanında çalışmış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Okulöncesi Eğitimi Doçent 1 1 Üstün yetenekli çocuklar alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Doktora çalışmasını Sosyal Bilgiler programı üzerine yapmış olmak ve Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçent olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçent olmak ve afet eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yardımcı Doçent 3 1 Üniversite öğrencilerinin duygusal yaşantıları ve psikolojik iyi oluşları ile ilgili kültürarası çalışmış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 İntegral kavramı öğretimi ve bilgisayar cebir sistemleri üzerine doktora çalışması yapmış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Okulöncesi Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Üstün yetenekli çocukların aileleriyle bilgisayar temelli eğitim konusunda çalışmış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını proje tabanlı öğrenme alanında tamamlamış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Yardımcı Doçent 1 1 Okuduğunu anlama öğretimi üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1
Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 Coğrafya öğretiminde harita ve küre kullanımı üzerine çalışmış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Felsefe Grubu Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 Ortaöğretimde Felsefe öğretiminin değerlendirilmesi üzerine doktora yapmış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Görme Engelliler Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Görme Engellilerin Eğitimi alanında aile eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Arap Dili Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Haçlı Seferlerinin Arap Edebiyatına etkisi konusunda çalışmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Sanat Bilimleri Doçent 1 1 Sanat Felsefesi alanında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Temel Sanat Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Seramik alanında Sanatta Yeterlilik unvanına sahip olmak, yüksek pişirim ve porselen üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Profesör 1 1
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Doçent 1 1 Yargı bağımsızlığı ve hükümet sistemleri konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Profesör 1 1 Uzun hafıza modelleri ve zaman serisi analizi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doçent 1 1 Ücret Teorileri ve Ücret Politikaları konularında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ekonometri Doçent 1 1 Stokastik oynaklık modeli ile enflasyon belirsizliği modellemesi üzerine yayınları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Doçent 1 1 Ekolojik Siyaset alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Doçent 1 1 Marka değeri konumlandırma ve perakendeci markası konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Doçent 1 1 Nöropazarlama ve yapay sinir ağları alanında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Yardımcı Doçent 1 1 Ülkelerin Markalaştırılması konusunda çalışmaları olmak ve Doktorasını yurtdışında yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Doçent 1 1 Fermantasyon teknolojisi ve biogaz teknolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 1 Dalga tipi akımlar ve akarsu mahmuzları konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 1 Genel Anestezi derinliğinin bulanık mantık ile kontrol edilmesi konusunda çalışması olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Doçent 1 1 Analitik Kimya alanında Doçent olup, organik ve inorganik maddelerin polarografik yöntemle tayini konularında çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Doçent 1 1 Geometri alanında Doçent olup, minimal Homotetik hiper yüzeyler üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Yardımcı Doçent 1 1 Süreksizlik içeren sinir ağlarının dinamiği üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Yardımcı Doçent 3 1 Uygurlarda Din ve Türklerde yönetim anlayışı hakkında çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 3 1 Nazireler ve Belegat üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent 3 1 Tıp doktoru olmak ve Pediatri alanında uzmanlığını almış olmak.
Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Profesör 1 1 Üst yüzey işlemleri konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Profesör 1 1 Mobilya Endüstrisinde iş etüdü uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Profesör 1 1 Sistematik Konstrüksiyon alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesör 1 1 İklimlendirme, güneş kolektörleri ve ısı dönüştürücüleri konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 Aşınma ve imalat konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Profesör 1 1 İçten yanmalı motorlar konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Doçent 1 1 Unsur tabanlı parametrik tasarım konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Doçent 1 1 Alışılmamış İmal usulleri konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Doçent 1 1 Isı eşanjörleri , yapay sinir ağları ve soğutma konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 1 Mikroişlemciler konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Doçent 1 1 Fiberoptik yükselteçler konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Otomatik katı model oluşturma ve yapay sinir ağları konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Takım tezgahları titreşimleri alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Sonlu elemanlar ve yapay sinir ağları alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1 Deneysel perkütan dilatasyonel trakeostomi alanında çalışmaları olmak.En az 5 yıl yoğun bakım deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 1 Deney hayvanları kullanım sertifikası olmak ve bu alanda yara iyileşmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri İmmünoloji Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Pediatrik nöroloji uzmanı olmak.Polisomnografik monitorizasyon eğitimi almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Yoğun bakım uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Gastroentroloji uzmanı olmak.Granülomatöz karaciğer hastalıkları, ülseratif kolitin patofizyolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 3 1 Acil Ultrasonografi deneyimi olmak ve Acil Ultrasonografi konusunda eğitimler vermiş olmak.
Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Türk Müziği Keman Eğitiminde seyr -i natık ve kar-ı natık konularında çalışması olmak.

Meta: , , , , , , ,

Yorum yok.

Yorum yap.

You must be logged in to post a comment.